Hagios Polieuktos Kilisesi

Hagios Polieuktos Kilisesi, 524-527 yılları arasında Anikius Olybrius’un kızı Anikia İuliana tarafından inşa ettirilmiştir. Daha Bizans Döneminde yıkılıp harap olan kilise kalıntıları 1960’lı yıllarda yapılan kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Kazılardan çıkarılan birçok eser İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmektedir.

Mevcut kalıntılara dayanarak yapının planının kubbeli bazilika olduğu düşünülmektedir. Kazılarda bulunan zengin bezemeli mimari parçalar İran-Sasani sanatının izlerini taşımaktadır. 2.500 metrekarelik bir alana yapılmış olan kilise bir vaftizhaneye de sahiptir. Yapının 12. yüzyıl sonlarında terk edildiği ve mimari parçalarının Haçlılar tarafından yağmalandığı anlaşılmaktadır. Bugün Venedik şehrinde Piazza San Marco Meydanı’nda bulunan bezemeli payeler ve Barselona Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bir sütun başlığı bu kiliseden götürülmüştür.