Gezilerimizde Kimler Rehberlik Yapıyor?

Şerif Yenen uzun yıllar Rehberler Odası’nın başkanlığını yürütmüş, rehberlerin uzmanlaşması için yüzlerce eğitim etkinliğinde öncü rol oynamıştır.

Bu süreçte, hem rehberleri çok iyi tanımış, hem de hangi rehberlerin ne tür konularda uzmanlaştığına birinci elden tanıklık etmiştir.

Şerif Yenen Travel tarafından düzenlenen turlara ya konusunun uzmanı rehberler ya da farklı disiplinlerden uzmanlar eşlik etmekte. Örneğin, arkeoloji turlarında arkeolog veya kazı başkanları, mimari turlarda uzman akademisyen, fotoğraf turlarında profesyonel fotoğrafçı gibi…

Yasal zorunluluk olan prefosyonel turist rehberi istihdamı konusu ise en hassas olduğumuz konulardan birisidir. Bu yüzden düzenlediğimiz her turda kokartlı rehber görev almaktadır. Uzmanlar ve kokartlı rehberler turlarımızı uyumlu bir işbirliği içinde gerçekleştirmektedir.