Zeyrek Kilise Camii

Zeyrek Kilise Camii, adını verdiği Zeyrek semtinde bulunmaktadır. Bizans döneminde 1124 – 1137 yılları arasında İmparator İoannes Komnenos ve eşi Macar kökenli Eirene tarafından inşa ettirilmiştir.

Birbirine bitişik üç kiliseden oluşmaktadır. Bunlardan Baş Melek Mihail’e adanan ortadaki kilise, aynı zamanda Komnenos ve Palaiologos sülalelerinin gömüldüğü bir mezar şapelidir. Pantokrator İsa ve Şevkatli Meryem Ana’ya adanan diğer iki kilise kapalı Yunan haçı planlı yapılardır.

İstanbul’un fethinden sonra ilk medrese burada açılmıştır. Fatih Külliyesi’yle birlikte yeni medreselerin yapımı tamamlanınca buradaki medrese semte hizmet eden bir cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Dönemi’nde burada Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’in adını taşıyan bir Bayrami Tekkesi kurulmuştur. Osmanlı Dönemi boyunca defalarca onarılan yapı son yıllarda geniş kapsamlı bir onarım geçirmektedir.