Kıztaşı (Markianos Sütunu)

Fatih’te Kıztaşı olarak isimlendirilen bir semtte bulunan Kıztaşı ya da Bizans dönemindeki adıyla Markianos Sütunu, 455 yılında kentin valisi Tatianus Decius tarafından İmparator Markianos adına küçük bir meydanın ortasında inşa ettirilmiştir.

Osmanlı Dönemi boyunca Saraçhanebaşı’nda bir evin bahçesinde kalan anıtın çevresi 23 Ağustos 1908 Çırçır yangınından sonra açılmıştır. Daha sonra yapılan yeni sokak düzenlemesiyle etrafında küçük bir meydan oluşturulmuştur.

Markianos Sütunu’nun kaidesi bir kalkanı uçuran karşılıklı iki Nike (zafer tanrıçası) figürü ile süslüdür. Başları tahrip olan bu kız figürleri nedeniyle Kıztaşı olarak adlandırılmıştır. Kaidenin üzerinde bulunan granit sütun, beyaz mermerden korent nizamında bir sütun başlığı ve heykel kaidesini taşımaktadır. İmparator Markianos’a ait olan bronz heykel ise yok olmuştur. Bir cephesinde harflerinin yuvaları kalmış Latince bir kitabede sütunun Markianos için Tatianus Decius tarafından dikildiği belirtilmektedir. Diğer üç cephede ise birbirinin eşi olan kabartmalarda defne yapraklarından oluşmuş bir çelenk içerisinde Hz. İsa’nın monogramı bulunmaktadır.