Eski İmaret Camii (Pantepoptes Manastırı Kilisesi)

Eski İmaret Camii veya Pantepoptes Manastırı Kilisesi, İstanbul’un Zeyrek semtinde Bizans döneminden kalma dini bir yapıdır. 1081-1087 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen manastır, Komnenos Hanedanının kurucusu Aleksios Komnenos ve annesi Anna Komnena tarafından inşa edilmiş ve Pantepoptes’e (her şeyi gören Mesih) ithaf edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra Pantepoptes Manastırı’nı gezgin dervişlerin konaklayacağı bir imarete dönüştürmüştür. Fatih Külliyesi’nin inşasından sonra yapı semte hizmet veren bir cami haline gelmiştir. 1918 yangınında büyük zarar gören cami uzun zaman bakımsız kalmış, 1970’li yıllarda restore edilerek günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Bizans döneminde yapıya bitişik olan manastırdan günümüze hiçbir iz kalmamıştır.

Kapalı Yunan haçı plan tipinde inşa edilmiş olan yapının orta mekanını dört payeye oturan yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Dışarı köşeli olarak uzanan apsisi (mihrabı) içeriden yuvarlaktır. İç ve dış nartekslerin (girişlerin) üzerleri çapraz tonozla örtülüdür. Yapının kubbe ve tonozları alaturka kiremit ile kaplıdır.