Cihannüma Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi

Cihannüma Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Çırağan Caddesi üzerinde mahkeme binası karşısındadır. Günümüzdeki kilise kitabesine göre 21 Ocak 1830’da inşa edilmiştir.

25×18 metre ölçülerindeki yapı 8 metre yüksekliğindedir. Kilisenin parekklesionu ve ayazması Azize Paraskevi’ye adanmıştır. İkonostasisin üst kısmındaki çerçevelerin içine Hz. İsa’nın hayatından alınma sahneler yerleştirilmiştir. Altta ise büyük ikonalar yerleştirilmiştir. Ambonun orta nefe bakan yüzlerinde ise Hz. İsa ile İncil Yazarları tasvir edilmiştir. Apsisin yarım kubbesi ise çok güzel bir Platitera Meryem tasviri ile süslenmiştir. Galerinin ön cephesinde İncil’den alınma sahneler bulunmaktadır. Yapı Tanzimat öncesi Osmanlı kilise yapılarının mimarisine göre kubbe, mermer sütun, kesme taş gibi unsurlar kullanılmadan inşa edilmiştir.