Bizans İstanbul’u

Bizans kentinin birçok önemli anıtı hala İstanbul’da görülebilmektedir. İstanbul’un bu özelliğini göz önünde bulundurarak klasik tur rotalarının dışında bulunan bazı noktaların da özel ilgi alanlarına yönelik olarak ziyaretine olanak sağlayan “Bizans İstanbulu Tur Rotası” oluşturulmuştur. Bu rotada kentin savunma yapıları, dini mimarisi, su mimarisi, meydanları, anıt sütunları genel hatları ile ele alınmaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Bizans Dönemi ile ilgili zengin koleksiyonları da bu uygarlığın kapsamlı olarak anlaşılabilmesi için değerlendirilmektedir. Bizans Sanatı sergisi bu uygarlığı geniş bir coğrafyadan örnekler ile tanıtırken, Çağlar Boyu İstanbul Sergisi ise İstanbul özelinde kent, mimari ve mimari süsleme konularını ele almaktadır.

Kentin Bizans Dönemi’nde en önemli yapılarından biri olan Ayasofya bugün turizmde en tanınan simgelerdendir. Rota kapsamında surlar ve kapıları da ayrıca ele alınmalıdır. Kalenderhane, Vefa Kilise ve Zeyrek Kilise Camileri gibi Bizans Dönemi’nde manastır kiliseleri olan daha sonra Osmanlıların cami haline getirdiği yapılarla Hagios Polieuktos Kilisesi gibi arkeolojik kalıntı halinde olan yapılar ziyaret edilerek iki uygarlığın izleri bir arada değerlendirilerek Bizans Dönemi yapılarının plan tipleri, malzeme ve teknikleri konusunda genel değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu tur, rota üzerinde uzmanlaşmış rehberler tarafından sürdürülebilir turizme katkı sağlamak amacıyla yürüyüş turu olarak gerçekleştirilebilmektedir.