Featured

19 Şubat Pazartesi, 19.30’da, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’dan, “Neolitiğin Avrupaya Göçü, Trakya’da Yeni Bulgular” sunumu

(0)

21 Şubat Çarşamba, 19.30’da, Prof. Dr. Andreas Schachner’den, “Tunç Çağında Hattiler ve Hititler” sunumu

(0)

22 Şubat Perşembe, 19.30’da, Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu’ndan, “Anadolu’nun Demir Çağı Uygarlıkları: Urartular, Assurlar ve Frigler” sunumu

(0)

26 Şubat Pazartesi, 19.30’da, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan’dan “İstanbul ve Çevresi Son Dönem Kazıları; Yenikapı, Avrasya Tüneli, Beşiktaş, Cambaz Tepe, Aydos Kalesi ve Pendik” sunumu

(0)

4 Şubat: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan “Anadolu’da Kurumsallaşmış Ticaretin Başlangıcı, Bürokratlar ve İlk Anadolu Kentleri”

(0)

5 Şubat: Necmi Karul “Neolitik Dönemde Hammadde Ticareti”

(0)

6 Şubat: Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu “Kültepe’de Ticaret”

(0)

11 Şubat: Harun Özdaş “Uluburun Batığı ve Deniz Ticareti”

(0)

13 Şubat: Prof. Dr. Ünsal Yalçın “Anadolu’da Maden Ticareti”

(0)

18 Şubat: Prof. Dr. Aslı Özyar “Antik Anadolu’nun Görsel Dünyasından Ticareti Okumak”

(0)